Sürdürülebilir
Turizm Politikalarımız

KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞITLIĞI POLİTİKASI

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

• Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

• Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

• Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.

• Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

• Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

• Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

• İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

• Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

• Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.